Recyklace je skvělá věc.
Dělejme ji proto správně!

Připojte se k výzvě za bezpečnou recyklaci. Ve výrobcích, které dnes dosluhují a stávají se odpadem, je spousta rizikových látek ještě z doby, než byly zakázány. Namísto toho, aby jedy ze světa zmizely, vracejí se do našich domovů jako bumerang. Na vině jsou výjimky umožňující firmám recyklovat materiál s toxickou příměsí.

Věděli jste, že zpomalovače hoření, ftaláty a těžké kovy, kterými se dříve ošetřovaly plasty, mají celou řadu vlastností nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí?

Testy přitom prokázaly, že i ty nejtoxičtějších z nich, se mohou kvůli recyklačním výjimkám vyskytovat v hračkách pro děti, kobercích, stavebních materiálech nebo dokonce v nádobí. Jednoduše ve věcech, které nás denně obklopují. Třeba právě vy si pochutnáváte na ranní kávě z toxického termohrnku.

Pojďme tyto výjimky zrušit a zbavme naše domovy jedů!

Čistá recyklace

Čistá recyklace nebo toxický koktejl?

Evropská unie povoluje firmám, aby při výrobě používaly recyklovaný materiál, do kterého se kdysi směly přidávat zpomalovače hoření, změkčovadla, těžké kovy a další příměsi. Postupem času ale vědci zjistili, že tyto látky s sebou nesou zdravotní rizika.

„Kromě toho, že rizikové látky zatěžují životní prostředí, mají na svědomí poškození imunitního systému, způsobují hormonální poruchy, rakovinu a jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. V zájmu ochrany zdraví těch nejzranitelnějších by měli politici zamezit, aby se tyto jedy dostávaly třeba ze staré elektroniky zpátky do oběhu nejen v podobě hraček z recyklovaného plastu,“

vysvětluje Mgr. Karolína Brabcová, maminka tří dětí a expertka na problematiku toxických látek ze spolku Arnika.

Také se vám nelíbí, že se chemický koktejl kvůli špatně nastaveným pravidlům recyklace dostává všude kolem nás a ohrožuje naše zdraví? Připojte se k výzvě politikům, aby zamezili využívání toxického odpadu při recyklaci nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.

Podepsat výzvu

Podepsáním výzvy uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Řekněte politikům, že nesouhlasíte s recyklací toxických plastů

Vyzýváme ministra životního prostředí, komisaře pro životní prostředí a evropské poslance, aby zamezili zpracování nebezpečných plastů a zasadili se o bezpečnou recyklaci nejen v České republice, ale i po celé Evropské unii.

Konkrétně požadujeme, aby:
  • byly zrušeny výjimky, které umožňují recyklaci odpadů s obsahem jedů, konkrétně perzistentních organických polutantů neboli POPs,

  • důsledně uplatňovali evropskou chemickou legislativu povolující vyrábět pouze z látek, které nejsou rizikové pro zdraví lidí a životní prostředí,

  • byly zavedeny stejné chemické bezpečnostní standardy pro nové i recyklované výrobky,

  • bylo zavedeno povinné značení složení výrobků jako u potravin nebo kosmetiky.

toxické látky v plastech elektroodpad

Toxické látky v plastech

Při výrobě se do plastů přidávaly různé přísady tak, aby výrobce dosáhl požadovaných vlastností. Mezi tyto látky patřily zejména zpomalovače hoření, ftaláty a těžké kovy, které negativně působí na lidské zdraví.

Co jsou bromované zpomalovače hoření?
Zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu, zejména plastů. Patří mezi perzistentní látky, na které často narazíme pod zkratkou POPs. Dlouho setrvávají v životním prostředí, neúměrně jej zatěžují a negativně působí na zdraví. Do okolí se dostávají pouze vlivem lidské činnosti a hlavním důvodem jejich regulace jsou jejich prokázané toxické účinky. Obvykle se přidávaly do textilií, nábytku, izolací a elektroniky. Zpomalovače poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Vědci se domnívají, že způsobují i rakovinu jater. Do lidského organismu se dostávají jak v potravě, tak při kontaktu s kůží nebo vdechnutím.
Co jsou ftaláty?
Přidávají se do PVC jako změkčovadla. U dětí i dospělých ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu. U mužů snižují produkci testosteronu a spermií a přímo narušují plodnost. Velmi snadno se uvolňují do ovzduší, odkud je vdechujeme do plic. Do těla se dostávají i přímým kontaktem se sliznicí nebo jídlem baleným do plastových obalů.
Co jsou těžké kovy?
Aby výrobci ustálili užitné vlastnosti PVC co nejdéle, používali dříve těžké kovy jako stabilizátory, zejména olovo a kadmium. Teprve později je nahradili přísadami na bázi ekologického vápníku. Olovo poškozuje neurologický vývoj dětí, je spojeno s poruchami chování a sníženým intelektem. Kadmium je lidský karcinogen, který zvyšuje riziko rakoviny prostaty a plic.
Toxická recyklace
Jedovaté látky u nás doma
Elektroodpad zaplavuje rozvojový svět
skladka

Každým rokem na celém světě vyprodukujeme 322 milionů tun plastového odpadu. Ten často putuje do rozvojových zemí, k dalšímu zpracování. S ním do recyklačních zařízení míří i zakázané jedy, které byly součástí původního výrobku. Recyklovaný výrobek přitom podléhá stejné legislativě jako nový, a proto by zpracovatel použitých plastů měl mít údaje o přesném složení k dispozici. Prakticky se to ovšem neděje. A tak se k nám prostřednictvím recyklovaných výrobků vracejí toxické látky jako bumerang.

Rizikové chemikálie nakonec končí v hračkách, stavebních materiálech a vybavení domácnosti, zkrátka v předmětech, kterými jsme denně obklopeni.

Naším cílem je zcela odstranit jedy z recyklačního koloběhu a zabránit, aby se z toxického plastu nadále vyráběly nové produkty. Recyklace je přeci správnou cestou, která šetří zdroje i energii. Abychom zachovali její dobré jméno, chtějme takové zákony, které zajistí, aby výrobky z recyklovaných materiálů byly stejně bezpečné jako ty nové.

jak z toho ven cirkularní ekonomika

Jak z toho ven?
Odpověď nabízí cirkulární ekonomika

V Evropě vyprodukujeme ročně 26 milionů tun plastových odpadů. Vytřídíme jich pouhou třetinu, z níž ne všechno dokážeme znovu využít. Zbylý odpad tedy vyhodíme na skládku nebo spálíme. Místo, abychom využitelný plast zrecyklovali, vyhodíme jej jako odpad a kvůli tomu ročně promrháme až 100 milionů eur. Odpad navíc obsahuje dávno zakázané látky, kterých se neumíme snadno zbavit a které dál zatěžují životní prostředí a ohrožují naše zdraví. K výrobě nových produktů proto potřebujeme další drahé přírodní zdroje.

Ideální by bylo, pokud bychom uměli znovu zužitkovat vše, co nám projde pod rukama, tedy kdyby v podstatě žádný odpad nevznikal.

Právě cirkulární ekonomika je založena na promyšleném výběru surovin vhodných pro opakující se využití, designu výrobků, který umožní snadnou opravu nebo opětovné použití součástek, a využívání obnovitelných zdrojů energie. Samotný koncept nás ujišťuje, že zboží v sobě nebude obsahovat perzistentní organické látky, avšak k tomu potřebujeme nejdříve kvalitní legislativu bez výjimek.

Jak vidíte, stojí před námi ještě dlouhá cesta. Díky novým poznatkům, jednání s politiky a výrobci jsme však na dobré cestě.

Pomozte nám odhalit toxické výrobky na našem trhu

S Arnikou pátráme, jaké výrobky na našem trhu obsahují zdraví škodlivé látky. Proto pravidelně testujeme produkty od nádobí, hraček, až po domácí textil a informujeme vás.

Přispějte nám, prosím, na testování.

 

Částkou ve výši 300 Kč měsíčně nám umožníte prověřit až 4 výrobky.
Darujte platební kartou nebo převodem na účet 2400 615 687 / 2010.

Pomoci nám můžete i jednorázově. Po zakoupení darovací listiny Testování výrobků na obsah toxických látek ve výši 500 Kč vás budeme pravidelně informovat o nebezpečných látkách ve zboží, zda naměřené hodnoty pro tyto látky spadají do zákonem stanovených mezí a jsou únosné pro další používání.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a hlavního města Prahy.  Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP logo    MHMP logo

Kdo jsme

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Arnika logo